Balustrada a kwestie bezpieczeństwa. O czym pamiętać?

Balustrada to konstrukcja, której podstawowym celem jest zabezpieczenie krawędzi schodów czy balkonów, aby skutecznie zminimalizować ryzyko wypadku. To jej podstawowa funkcja, dlatego też podczas wyboru balustrady trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Balustrada w świetle przepisów prawa

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że balustrady schodowe wewnętrzne również podlegają przepisom prawa. Dotyczą one przede wszystkim klatek schodowych. Mowa tutaj o dwóch podstawowych aktach prawnych: w ustawie Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wspomniane wyżej przepisy odnoszą się m.in. do obowiązku stosowania balustrad, wysokości barierek schodowych, maksymalnych prześwitów między elementami konstrukcji.

Pod względem wytrzymałości, odporności na uszkodzenia mechaniczne i trwałości niewątpliwie prym wiodą balustrady stalowe, które odpowiednio zamontowane, gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Tego typu konstrukcje stalowe w Wielkopolsce zapewnia nasza firma.

Bezpieczna balustrada w domu jednorodzinnym

W domu czy mieszkaniu prywatnym kwestie bezpieczeństwa też stawiane są na pierwszym planie. Niemniej nie ma prawnego obowiązku stosowania balustrad. Obecnie modne są schody bez balustrady, które wprawdzie prezentują się efektownie, ale nie zawsze zapewniają maksimum bezpieczeństwa.

Dlatego też warto dostosować się do obowiązujących warunków technicznych. Wysokość balustrady schodowej w domach nie powinna być mniejsza niż 90 cm. Przepisy nie odnoszą się do wielkości prześwitów pomiędzy elementami wypełnienia balustrady, ale i w tym przypadku warto kierować się względami bezpieczeństwa.

Bramy i ogrodzenia na miarę Twoich potrzeb